دانلود رایگان

نوامبر 14, 2018

مدارهای مجتمع حالت جریان

مدارهای مجتمع حالت جریان مدارهای مجتمع حالت جریان در ابتداي پيداِیش مدارات مجتمع, تكنولوژي دو قطبي (Bipolar tech.) غالب بود. ظهور FET و CMOS كم مصرف […]