کنترل کننده PID

100,000تومان

جزئیات گزارش: ۱۰۳ صفحه فایل ورد

توضیحات

کنترل کننده PID

گزارش درس کنترل خطی

کنترل کننده PID

کنترل کننده PID که شامل قسمت های تناسبی، انتگرالی و مشتق گیر می باشد به صورت گسترده در کنترل فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. برای به کار بردن کنترل کننده PID مهندسان باید سیستم کنترل را طراحی کنند به این معنا که ابتدا انتخاب کنند چه مود هایی از این کنترل کننده برای فرآیند مورد نظر کاراتر است و سپس پارامتر های این کنترل کننده را طوری تنظیم کنند که خواسته های کنترلی مورد نظر برآورده شود. که برای این منظور آن ها باید به مشخصات فرآیند آگاه باشند.برای فرآیند طراحی نیاز به تعریف یک معیار برای عملکرد سیستم کنترل داریم که بسته به خواسته های ما از سیستم این معیار متفاوت است.در این گزارش سعی بر این است یک آشنایی کلی با کنترل کننده های PID به دست آوریم.برای این منظور در فصل اول به  معرفی کنترل کننده های PID می پردازیم سپس در فصل دوم روش‌های متداولی که برای تنظیم پارامتر های این کنترل کننده ارایه شده است را مورد بررسی قرار می دهیم و در نهایت در فصل سوم روش های پیاده سازی کنترل کننده PID را به اجمال بیان خواهیم کرد.