کنترل همروندی در سیستم های توزیع شده چندسطحی

قیمت اصلی 50,000تومان بود.قیمت فعلی 29,000تومان است.

جزئیات گزارش: ۷۵ صفحه فایل ورد

توضیحات

کنترل همروندی در سیستم های توزیع شده چندسطحی

گزارش رشته مهندسی کامپیوتر

کنترل همروندی در سیستم های توزیع شده چندسطحی

نيازمندهاي امنيت چندسطحي بعدتازه اي را به پروتكلهاي كنترل همروندي پايگاه داده هاي قديمي كه منجر به كانالهاي نهان ميشوند معرفي مي كنند براي جلوگيري ازكانالهاي نهان پروتكل كنترل همروندي براي پايگاه داده هاي چندسطحي امنيتي بايد اطمينان حاصل كنند كه تراكنشهاي سطح امنيتي پايين تردرهنگام رخداد برخورد داده اي هرگز توسط تراكنشهاي سطح بالاتر به تاخير نمي افتند اگر تراكنشهاي سطح امنيتي بالاتر مرتبا مجبور به لغو كردن شوند مي تواند موجب تاخير تعريف نشده اي شود و پروتكل كنترل همروندي امن را براي تراكنشهاي سطح امنيتي بالاتر ناعادله مي نمايد اين روش برخورد ميتواند براي تراكنشهاي سطح امنيتي بالاتر گرسنگي ايجاد كند دراين گزارش يك مدل قفل گذاري چندسطحي براي پايگاه داده هاي توزيع شده بررسي شده است.