کاهش VDDونسبت شیب این کاهش با کاهش Vth وتبعات آن

100,000تومان

جزئیات گزارش: ۱۰۳ صفحه فایل ورد

توضیحات

کاهش VDDونسبت شیب این کاهش با کاهش Vth وتبعات آن

گزارش درس مدارهای توان‌پایین

کاهش VDDونسبت شیب این کاهش با کاهش Vth وتبعات آن

اتلاف توان یک محدودیت اصلی در پیشرفت تکنولوژی‌های نیمه هادی است. یافتن منبع مصرف توان لازمه‌ی گسترش تکنیک‌های کاهش اتلاف در مدار, معماری, و ساخت سطح‌های مختلف تکنولوژی است.

چهار منبع اصلی اتلاف توان در مدارات CMOS وجود دارد.توان دینامیکی که در اثر شارژ و تخلیه خازن‌های مدار است و در حالتی است که مدار در حالت فعال می‌باشد(Pdynamic). توان نشتی مجموع تلفات نشتی زیرآستانه که به علت غیر ایده‌آل بودن مشخصه‌های کلیدهای ماسفتی در حالت خاموش ایجاد می‌شوند, و توان نشتی گیت که حاصل تونل زنی حامل‌ها در طول اکسید گیت می‌باشد، است.

کاهش VDD

کاهش VDDونسبت شیب این کاهش با کاهش Vth وتبعات آن