کاربرد نانولوله‌های کربنی در ساخت سنسورها

49,000تومان

جزئیات گزارش: ۳۹ صفحه فایل ورد

 

توضیحات

کاربرد نانولوله‌های کربنی در ساخت سنسورها

گزارش رشته مهندسی پزشکی

کاربرد نانولوله‌های کربنی در ساخت سنسورها:

نانولوله هاي كربني كه ازصفحات كربن به ضخامت يك اتم و به شكل استوانه اي توخالي ساخته شده است خواص ویژه منحصر به فرد فیزیکی، مکانیکی ، الکتریکی، نوری و … دارند که منجر به استفاده از آنها در علوم مختلف شده است. این گزارش شامل ۳ بخش می باشد. در بخش اول نانولوله های کربنی و ویژگی های آنها و کاربردشان توضیح داده می شود. در فصل دوم از این ماده در کاربرد بیوسنسورها بیان شده و در نهایت در فصل آخر توسعه و روش های آماده سازی و تولید این مواد توضیح و شرح داده می شود.