چگونه دانش آموزان را به درس شیمی علاقمند کنیم

4,000تومان

جزئیات گزارش: ۴ صفحه فایل ورد

توضیحات

چگونه دانش آموزان را به درس شیمی علاقمند کنیم

چگونه دانش آموزان را به درس شیمی علاقمند کنیم

 در گذشته به نظر می رسید که وظیفه آموزش و پرورش، تولید عده ای فارغ التحصیل است که فقط بتوانند امرار معاش کنند، اما در قرن جدید آموزش و پرورش این مرحله را پشت سر گذاشته و دیگر این هدف برای آموزش و پرورش کافی نیست. امروزه به نظر می رسد، سر لوحه آموزش و پرورش آماده کردن دانش آموزان برای یک زندگی خلاقانه و انسانی است. در واقع آموزشی تفکر صحیح و نتیجه گیری درست برای حل مشکلات در آینده.

درس شیمی