پیاده سازی فیلترگذاری‌های مختلف بهسازی تصاویر

قیمت اصلی 125,000تومان بود.قیمت فعلی 79,000تومان است.

 

 

جزئیات: ۲۱ صفحه گزارش

کدهای  پیاده سازی انواع فیلترهای بهسازی تصویر با استفاده از نرم افزارMatlab

توضیحات

پیاده سازی فیلترگذاری‌های مختلف بهسازی تصاویر

پروژه رشته مهندسی پزشکی

پیاده سازی فیلترگذاری‌های مختلف بهسازی تصاویر

در این پروژه انواع فیلترهای موجود  (در کل ۱۱ گروه فیلتر مختلف) برای بهسازی تصویر پیاده سازی و روی ۲ نمونه تصویر اعمال می شوند. نتایج اعمال هر فیلتر روی تصاویر توضیح داده می شود. فیلتر های پیاده سازی شده در این پروژه شامل فیلترهای زیر هستند:

۱)      گروه فیلترهای متوسط گیر (فیلتر میانگین حسابی، فیلتر میانگین هندسی، فیلتر میانگین هارمونیک، فیلتر میانگین پادهارمونیک)

۲)      گروه فیلترهای مرتبه_آماری (فیلتر میانه، فیلتر max، فیلتر min، فیلتر نقطه وسط، فیلتر میانگین با برش آلفا)

۳)      فیلتر notch (برای حذف نویز پریودیک)

۴)      فیلتر وینر (حداقل میانگین مربعات خطا)

۵)      فیلترهای مورفولوژیکی (برای حذف نور شدید چراغ در تصویر)

۶)      هیستوگرام تصویر ( متعادل سازی هیستوگرام، تنظیم (adjust) هیستوگرام،  متعادل سازی هیستوگرام محلی )

۷)      تبدیلات شدت روشنایی (تبدیلات لگاریتمی، تبدیلات قانون توان (گاما))

۸)      فیلترهای  هموارکننده (فیلتر میانگین وزن دار)

۹)      فیلترهای تیز کننده (فیلتر لاپلاسین، Laplacian of Gaussian )

۱۰)   فیلتر پایین گذر (گوسین)

۱۱)  فیلتر motion (تقریب حرکت خطی دوربین توسط پیکسلهای لنز)