پروژه واسط عصب-الکترود-مهندسی پزشکی

قیمت اصلی 90,000تومان بود.قیمت فعلی 59,000تومان است.

جزئیات گزارش: ۴۸ صفحه فایل ورد

 

توضیحات

پروژه واسط عصب-الکترود

دراین گزارش انواع رابط های بین عصب والکترودها معرفی و توضیح داده می شود. ابتدا در مورد سیستم عصبی انسان و عملکرد آن توضیح داده شده و سپس انواع الکترودهای پتانسیل حیاتی، الکترودهای ثبت سیگنال سطح بدن که به صورت غیر تهاجمی هستند، انواع الکترودهای ثبت سیگنال های نوع تهاجمی توضیح داده می شود. بعد از معرفی الکترودهای ثبت تهاجمی و غیرتهاجمی، انواع الکترودهای تحریک و الکترودهای احیا کننده بیان می شود. در بخش بعدی میکروالکترودها و کارکرد و انواع آنها توضیح داده شده و در نهایت انواع روش های تحریک سیگنالهای مغزی توضیح داده می شود.

واسط عصب-الکترود

سیستم عصبی انسان