مهریه عندالاستطاعه

50,000تومان

جزئیات تحقیق: ۲۵ صفحه فایل ورد

توضیحات

مهریه عندالاستطاعه

تحقیق آماده رشته حقوق

مهریه عندالاستطاعه

فقیهان به طور مستقل و واضح به ماهیت مهر نپرداخته اند، اما زمینه آن را می توان در لا به لای کلام آنان شناسایی کرد. از این رو در حقوق نیز چیستی مهریه با نوعی پیچیدگی همراه است. در این راستا شرط مهریه عندالاستطاعه از قیودی است که ضمن قرارداد ازدواج در این خصوص درج می گردد. این عمل طبق دستورالعمل مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طور رسمی وارد سند ازدواج شد. به نظر می رسد این عمل برای کاستن از تعداد زندانیان مهریه صورت گرفت. اما آیا قسیم یکدیگر قراردادن شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه منطقی به نظر می رسد؟ همچنین این طور دیده می شود درج این شرط حصول استطاعت نیز می تواند اسباب نزاع را از همان ابتدا فراهم نماید یعنی باعث غرر این امر شود.