معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران

40,000تومان

جزئیات تحقیق: ۱۸ صفحه فایل ورد

توضیحات

معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران

تحقیق آماده رشته حقوق

معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران

معاونت در جرم در فقه و حقوق اسلامی مترادف معصیت می باشد. بخش اول مقاله، مسائل فقهی را در بر گرفته است که شامل تعریف لغوی، اصلاحی و حکم معاونت در جرم می باشد. در بخش دوم معاونت در جرم را از نظر حقوقی بررسی خواهیم کرد.  این مقاله در مقام تبیین و تشریح کلیه ی مسائل مربوط به معاونت در جرم نیست و فقط برخی مسائل اختلافی و بحث برانگیز مربوط به معاونت مورد بررسی قرار گرفته است.معاون کسی است که در نفس فعل مجرمانه نقشی ندارد، لیکن امانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار و تسهیلات لازم را برای مباشر یا سبب جرم تدارک می بیند.