معاملات تاجر ورشکسته

44,000تومان

 

جزئیات تحقیق: ۲۲ صفحه فایل ورد

توضیحات

معاملات تاجر ورشکسته

تحقیق آماده رشته حقوق

معاملات تاجر ورشکسته

تاجر ورشکسته،کسی که دارای صفت ورشکستگی است. یعنی دیون او از مطالباتش افزون است و اعتباری هم ندارد که از آن محل دیون خود بپردازد. این معنایی است که از ورشکستگی میتوان گفت و از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود باعث اختلاف امور عده ی زیادی از تجار دیگر میشود و زندگی اقتصادی را مشکل می سازد،دولت ها بر آن شده اند تا برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای  درباره ی تجار و روابط تجاری انها وضع کنند. ورشکستگی اعلام وضع تاجری است که قابلیت انجام تعهدات خودرا از دست داده و قادر به تادیه دیون خود نیست.چنین شخصی دیگر قابل اعتماد نیست و جامعه با سوءظن به او نگاه میکنند و چون دارایی ورشکسته وثیقه ی انجام تعهدات اوست, اداره این دارایی و تصفیه دیون و مطالبات ورشکسته از اختیارات او خارج می شود. ورشکسته نه تنها از تصرف در اموال خود ممنوع است بلکه از استفاده کلیه حقوق مالی خود نیز محروم میباشد.بنابراین حق اقامه دعاوی مالی علیه کسی را ندارد.و دیگری هم نمیتواند علیه او اقامه دعوای مالی کند.