مشکلات در شبکه‌های برق و روش‌های کاهش آن

29,000تومان

جزئیات گزارش: ۴۲ صفحه فایل ورد

توضیحات

مشکلات در شبکه‌های برق

گزارش کار- رشته مهندسی برق قدرت

مشکلات در شبکه‌های برق

همواره يكي از بزرگترين معضلات شركتهاي برق، وقوع خاموشي در شبكه‌هاست. شكستگي يا ترك خوردگي مقره‌ها، شكستگي پايه، نشست كراس آرم، خرابي تجهيزات ايمني مثل كات اوتها، برق‌گيرها و بسياري موارد ديگر، دلايلي براي ايجاد خاموشي در شبكه‌ها هستند و علاوه بر تمام موارد فوق انجام مانورهاي دوره‌اي جهت بررسي وضعيت خطوط و نيز ايجاد تغييرات در شبكه برحسب موقعيت و شرايط خاص تعداد زيادي از خاموشي‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد. براي كاهش خاموشي بدون برنامه ريزي لازم است كه گروه هاي بازرسي خط تشكيل شود و اين گروه‌ها خطوط را مورد بررسي قرار داده و مشكلات خط را طي گزارش به گروه عمليات خط ابلاغ كنند. سپس گروه عمليات به محل اعزام و اقدام به رفع مشكل مي كنند. اين مشكل مي تواند شكستگي يا نشت يك مقره باشد كه در صورت عدم تعويض به موقع، باعث ايجاد خاموشي در شبكه مي شود.

مشکلات در شبکه‌های برق