مسئولیت حرفه ای پزشکان

40,000تومان

جزئیات تحقیق: ۱۷ صفحه فایل ورد

توضیحات

مسئولیت حرفه ای پزشکان

تحقیق آماده رشته حقوق

مسئولیت حرفه ای پزشکان

بسياري از پزشكان با دقت در عمل هاي جراحي سعي در ارتقاي سلامتي بيماران دارند. اما متاسفانه در برخي مواقع مرتكب قصور مي شوند. از آنجا كه خطاي آنها عمدي نيست خودشان هم به دنبال وقوع چنين مواردي از نظر روحي بسيار متاثر شده و در صدد برطرف كردن خطاي غير عمدي خود بر مي آيند. از اين رو به دليل حساسيت موضوع و ضمانت اجراي قوانين حاكم بر عمل هاي جراحي، قانون نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران در ۲۰دي ۱۳۷۴ تصويب شد تا دست اندركاران حرفه هاي پزشكي تحت نظارت قانون اقدامات درماني خود را انجام دهند كه نتيجه آن آرامش روحي و رواني براي شهروندان باشد….