مدیریت ورزشی

10,000تومان

 

جزئیات گزارش: ۱۲ صفحه فایل ورد

توضیحات

مدیریت ورزشی

گزارش رشته تربیت‌بدنی

مدیریت ورزشی

ورزش میلیونها انسان را در سرتا سر جهان به خود مشغول کرده است ، یا بازی می شود و یا توسط جمعیت کثیری از مردم جهان تماشا می شود ، درسطح حرفه ای نیز، ازیک سرگرمی غیرحرفه ای به یک صنعت بسیار مهم تبدیل شده است . رشد و حرفه ای شدن ورزش منشاٌ تغییراتی درنحوه استفاده ، تولید و مدیریت رویدادها وسازمانهای ورزشی در تمامی سطوح شده است .مدیریت سازمانهای ورزشی در اوایل قرن بیست و یکم مستلزم به کارگیری فنون و تدابیری است که در اکثرسازمانهای تجاری ، دولتی و غیرانتفاعی امروزی مشهود وآشکاراست .