مدارهای فرکانس بالای (تقویت کننده، مخلوط کننده و(VCO زیر ۱ ولت و توان چند میکرو ولت

50,000تومان

جزئیات گزارش: ۴۸ صفحه فایل ورد

توضیحات

مدارهای فرکانس بالای (تقویت کننده، مخلوط کننده و(VCO زیر ۱ ولت و توان چند میکرو ولت

گزارش درس مدارهای توان پایین

مدارهای فرکانس بالای (تقویت کننده، مخلوط کننده و(VCO زیر ۱ ولت و توان چند میکرو ولت

با گسترش سیستمهای بیسیم و سیار و نیاز به مصرف توان پایین و حتی استفاده از سیستمهای بدون باتری، محققان را بر آن داشته که سیستمهایی با مصرف توان بسیار پایین طراحی کنند. این سیتسم ها در برخی موارد دیجیتال بوده و در اغلب موارد آنالوگ می باشد. سیستمهای دیجیتال تلفات نشتی، استاتیک و دینامیکی از خود نشان می دادند و با رشد تکنولوژی، توان تلفاتی نشتی افزایش به صورت نمایی افزایش می یافت. لذا با استفاده از روشهای مختلفی ازجمله استفاده از روش پشته کردن ترانزیستورها، استفاده از ترانزیستورهایی با ولتاژ آستانه بالا، استفاده از ولتاژ تغذیه های متفاوت و نیز تکنیکهای مداری مختلف سعی بر کاهش توان تلفاتی دارند. در دستگاه های آنالوگ این توانها مطرح نبوده ولی در طول وجود سیگنال، ترانزیستورها جریان DC و جریان غیرمستقیم از منبع تغذیه دریافت می کنند.در مدارهای آنالوگ، بسته به اینکه ترانزیستورها در کدام کلاس کاری بایاس شوند، توان تلفاتی متفاوتی خواهند داشت. البته کلاسهای کاری مختلف راندمان های متفاوت از خود نشان میدهند و اعوجاج هارمونیکی متفاوتی از خود نشان میدهند.

مدارهای فرکانس بالای (تقویت کننده، مخلوط کننده و(VCO زیر ۱ ولت و توان چند میکرو ولت