مجموعه جزوات عمومی به صورت یکجا (۷ جزوه)

58,400تومان 49,000تومان

جزئیات: مجموعه جزوات عمومی به صورت یکجا (۷ جزوه عمومی)

۱- ادبیات فارسی ۲- ریاضی و آمار  ۳-  زبان انگلیسی  ۴-  معارف اسلامی  ۵- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی  ۶-  فناوری اطلاعات  ۷- هوش و توانمندیهای عمومی

مناسب برای آزمون های دستگاه های اجرایی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نیرو، تامین اجتماعی و دیگر آزمون های استخدامی توسط جهاد دانشگاهی و سازمان سنجش