متدهای کرنل در تصویر برداری پزشکی

قیمت اصلی 50,000تومان بود.قیمت فعلی 30,000تومان است.

جزئیات گزارش : ۱۹ صفحه فایل ورد

 

توضیحات

متدهای کرنل در تصویر برداری پزشکی

متدهای کرنل در تصویر برداری پزشکی:

در این گزارش تکنیک های یادگیری ماشین به ویژه متدهای کرنل معرفی شده و نشان داده می شود که چطور این متد ها می توانند برای تصویر برداری پزشکی استفاده شوند. ابتدا مفاهیم یادگیری ماشین و ابزار ها ، شامل SVM، رگرسیون لبه کرنل (kernel ridge) و PCA کرنل ارائه می شود. سپس یک کاربرد از این ابزار برای محاسبه تصاویر سی تی برمبنای تصاویر رزونانس مغناطیسی (MRI) ارائه می شود. یادگیری ماشین پیشرفت های چشم گیری در دهه های اخیر داشته است. ابزار هایی مانند SVM ایجاد شده است که به طور وسیعی در زمینه های مختلف کاربرد دارد و کارایی و اثربخشی ان ثابت شده است. ابزار های یادگیری اغلب تمام چشم انداز مساله هایی که به آنها اعمال می شوند را تغییر می دهند.  برای مثال در بینایی ماشین تشخیص اشیا در تصاویر و طبقه بندی خودکار تصاویر و … امروزه بیشتر روی یادگیری مبتنی بر تکه (patch) متمرکز هستند در حالی که قبلا روی کل تصویر عملیات انجام می شد. نتایج این روش های جدید اغلب خیلی خوب است.

متدهای کرنل در تصویر برداری پزشکی