مبدل های آنالوگ به دیجیتال Pipeline ولتاژ پایین، توان پایین، و سرعت بالا

69,000تومان

جزئیات گزارش: ۷۸ صفحه فایل ورد

توضیحات

مبدل های آنالوگ به دیجیتال Pipeline ولتاژ پایین، توان پایین، و سرعت بالا

گزارش درس مبدل‌های داده

مبدل های آنالوگ به دیجیتال Pipeline ولتاژ پایین، توان پایین، و سرعت بالا

هدف کلی از این سمینار، مطالعه و بررسی مبدل های آنالوگ به دیجیتال از نوع پایپ لاین می باشد. در این سمینار آخرین ایده های ارائه شده برای افزایش سرعت، کاهش توان، و کاهش ولتاژ مبدل های پایپ لاین و مشکلات موجود در هر کدام از ساختارها بررسی می شوند. در مبدل های آنالوگ به دیجیتال پایپ لاین ولتاژ پایین، طراحی طبقه پایپ لاین پیچیده می شود. در ولتاژ های پایین طراحی آپ-امپ بسیار سخت می شود. با کاهش ولتاژ، بهره آپ-امپ کاهش می یابد، برای غلبه بر کاهش بهره، ابعاد ترانزیستورها باید افزایش یابند که باعث افزایش خازن های پارازیتی و در نتیجه کاهش پهنای باند آپ-امپ می شود. کاهش ولتاژ، مقاومت سوئیچ ها را نیز کاهش می دهد و پهنای باند آنها را کم می کند.