فیلتر فضایی بهینه براساس شبکه عصبی

199,000تومان

 

جزئیات پروژه: ۱۰۹ صفحه گزارش ورد

شبیه‌سازی با Matlab

توضیحات

فیلتر فضایی بهینه براساس شبکه عصبی

گزارش رشته مهندسی پزشکی

فیلتر فضایی بهینه براساس شبکه عصبی

در این پژوهش با استفاده از ممان­های آماری مرتبه بالا سیگنال­های EEG محاسبه شده در حوزه تجزیه حالت تجربی روشی برای تشخیص تشنج پیشنهاد شده است. ابتدا سیگنال­های EEG به حوزه EMD برده شده است و توابع حالت اصلی آن­ها محاسبه شده است سپس هر IMF با استفاده از یک فیلتر مستطیلی به ۱۶ تا بلاک تقسیم می­شود. سپس در هر بلاک ممان­های آماری مرتبه بالا محاسبه می­شود یعنی مقادیر واریانس، کرتوسیس و اسکیونیس محاسبه می­شود. این مقادیر بین سیگنال­های تشنج و غیرتشنج دارای اختلافات قابل ملاحظه ای می­باشند بنابراین از این مقادیر به عنوان ویژگی می­توان استفاده کرد و بردار های سه بعدی ویژگی توسط این مقادیر بدست می­آیند. در نهایت این ویژگی­ها به عنوان ورودی به شبکه عصبی داده می شوند و براساس آن­ها طبقه بندی بین حالت­های مختلف سیگنال­هایEEG  صورت می­گیرد.