فلزنگاری-Metallization در فرایند ساخت

60,000تومان

جزئیات گزارش: ۵۷ صفحه فایل ورد به زبان فارسی و ۱۱۳ صفحه فایل پاورپوینت به زبان لاتین

توضیحات

فلزنگاری-Metallization

فلزنگاری-Metallization:

متاليزيشن يا فلز نگاري-Metallization  يكي از مراحل Fabrication است كه در آن بين قطعات ساخته شده به منظور تشكيل مدار و اتصال الكتريكي مناسب به وسيله سيم‌هاي ميكروسكوپي ارتباط برقرار مي شود. همچنين ارتباط مدار با دنياي خارج تنها از طريق فلزنگاري ممكن مي باشد.سومین کاربرد فلزنگاری در زمینه ساخت فیوزها در مدارات به خصوص در

خانه های حافظه می باشد که در این مورد در بخش های بعد صحبت خواهد گردید.

درحالت کلی فلزنگاری به دوصورت انجام می پذیرد:

الف)Single level metallization : فلزنگاری به صورت تک سطحی

 ب )Multi level metallization   : فلز نگاری به صورت چند سطحی