عملکرد سیستم های نوین ترمز خودروها

قیمت اصلی 29,000تومان بود.قیمت فعلی 19,000تومان است.

جزئیات گزارش: ۱۰۹ صفحه فایل ورد (قابل ویرایش)

توضیحات

عملکرد سیستم های نوین ترمز خودروها

گزارش رشته مهندسی مکانیک

عملکرد سیستم های نوین ترمز خودروها

ترمز ابزاری است برای بازداشتن یک وسیله از حرکت. این واژه از زبان روسی وارد زبان پارسی شده است. وقتي راننده پدال ترمز را فشار مي دهد و ترمزها به کار مي افتند، سيالي از داخل لوله هاي روغن عبور مي کند و به مکانيسم هاي ترمزگيري در چرخ ها مي رسد. اين مکانيسم هاي ترمزگيري به قطعات چرخان نيرو وارد مي کنند تا حرکت چرخ ها کند شود يا چرخ ها از حرکت باز ايستند. مکانيسم هاي ترمز چرخ بر دو نوعند : کاسه اي و ديسکي. در ترمز کاسه اي فشار روغن، کفشک هاي ترمز لنت کوبي شده را به يک کاسه چرخان يا کاسه چرخ مي فشارد. در ترمز ديسکي، فشار روغن لنت هاي ترمز را به ديسکي چرخان مي فشارد. اصطکاک بين کفش ها يا لنت ترمزهاي ساکن با کاسه يا ديسک چرخان منشا عمل ترمزگيري است که سبب کند شدن حرکت يا توقف چرخ ها مي شود.