طلاق به درخواست زوجه

40,000تومان

 

جزئیات تحقیق: ۱۸ صفحه فایل ورد

توضیحات

طلاق به درخواست زوجه

کارتحقیقی رشته حقوق

طلاق به درخواست زوجه

در نظام حقوق اسلام و جمهوری اسلامی ایران، طلاق با اراده انشایی زوج واقع می گردد و اگر زوج نخواهد طلاق بدهد، راهی برای انحلال ارادی نکاح وجود ندارد، مگر در صورت نشوز زوج به لحاظ ترک انفاق یا حرج زوجه که زوج مجبور به طلاق می گردد. از دیگر موارد طلاق به درخواست زوجه، غیبت زوج به مدت طولانی، سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج، ارتکای جرم توسط زوج می باشد. گاهی اوقات نیز با اسفاده از شرط ضمن عقد نکاح نیز می توان درخواست طلاق را مطرح کرد. در این تحقیق، موجبات طلاق از طرف زوجه و نحوه ی اثبات آن در محکمه و نیز طلاق خلع مورد بررسی قرار می گیرد.