بهبود پارامترهای تقویت‌کننده‌های تمام جریانی مسفت COA

35,000تومان

جزئیات گزارش: ۳۵ صفحه فایل ورد

توضیحات

طراحی و بهبود پارامترهای تقویت‌کننده‌های تمام جریانی مسفت COA

گزارش درس مدارهای حالت جریان

بهبود پارامترهای تقویت‌کننده‌های تمام جریانی مسفت COA

در سال‌های اخیر پردازش حالت جریان به دلیل مزایای غیر قابل انکار خود رشد و توسعه‌ی بسیار زیادی یافته است. در مقایسه با مدارهای حالت ولتاژ، مدارهای حالت جریان امتیازات زیادی دارند که از آن جمله می‌توان به پهنای باند ذاتی بالاتر، گستره‌ی دینامیکی بیشتر، مدارهای ساده‌تر و نیاز به ولتاژ تغذیه‌ی کمتر اشاره کرد[. یکی از اصلی‌ترین بلوک‌های پایه‌ای در پردازش حالت جریان، تقویت‌کننده‌ی عملیاتی جریان (COA) است که کاربرد گسترده‌ای در سیستم‌های آنالوگ و دیجیتال، پزشکی و مخابراتی دارد. بزرگ‌ترین مزیت استفاده از COA، توانایی آن در جایگزینی با تقویت‌کننده‌ی عملیاتی ولتاژ (VOA) در نظریه‌ی دوگانگی حالت ولتاژ و حالت جریان و علاوه بر آن، توانایی داشتن پهنای باند تقریباً ثابت در بهره‌های مختلف است. از این رو می‌توان به اهمیت این بلوک و جلب توجه طراحان مدارهای مجتمع آنالوگ در سال‌های اخیر پی برد.