طراحی و بهره برداری از شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

قیمت اصلی 52,000تومان بود.قیمت فعلی 39,000تومان است.

جزئیات گزارش: ۱۷ صفحه فایل ورد (قابل ویرایش)

توضیحات

طراحی و بهره برداری از شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

گزارش کار- رشته مهندسی برق قدرت

طراحی و بهره برداری از شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

سیستم Power Line Carrier یا (p.l.c) یکی از شیوه های نوین انتقال داده می باشد .توسعه منابع تولید،‌ انتقال و توزیع ا نرژی الکتریکی،‌ نیاز مبرمی به ورود یک شبکه مخابراتی بین نقاط کلیدی سیستم برق رسانی مثل مراکز تولید، تبدیل ، تصمیم گیری و توزیع که اکثراً‌در فواصل دور از هم واقع شده اند را بوجود آورده است. سیستمی که برای این گونه انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد را ابزار” انتقال موج حامل اطلاعات بر روی سیستم فشار قوی” یا PLC می نامند.

طراحی و بهره برداری از شبکه های توزیع انرژی الکتریکی