طراحی اشمیت‌تریگر با HSPICE

قیمت اصلی 100,000تومان بود.قیمت فعلی 79,000تومان است.

جزئیات پروژه: تحلیل دستی به همراه گزارش کار و شبیه‌سازی در نرم‌افزار HSPICE در تکنولوژی ۰٫۵ مایکرون CMOS

توضیحات

طراحی اشمیت‌تریگر با HSPICE

پروژه درس مدارهای مجتمع

طراحی اشمیت‌تریگر با HSPICE

یک مدار مقایسه کننده است که در آن از فیدبک مثبت استفاده شده است. در وضعیت غیر معکوس، هنگامی که ورودی بیشتر از یک مقدار مشخص که به عنوان آستانه انتخاب شده است، خروجی High یا یک می‌شود و هنگامی که ورودی کمتر از مقدار مشخص شده دیگر که به عنوان آستانه انتخاب شده باشد خروجی low یا صفر می شود. هنگامی که ورودی بین این دو مقدار باشد خروجی حالت خود را حفظ می کند. از اشمیت تریگر در ورودی آی سی ها برای تبدیل موج سینوسی به مربعی یا اصلاح صفر و یک‌های خراب شده به علت نویز و اعوجاج استفاده می شود.