شبیه‌سازی پل یکسوساز با نرم‌افزار PSPICE

29,000تومان

جزئیات پروژه: شبیه‌سازی با نرم‌افزار PSPICE ، به همراه تحلیل دستی و شکل‌های شبیه‌سازی

توضیحات

شبیه‌سازی پل یکسوساز با نرم‌افزار PSPICE

پروژه درس الکترونیک

شبیه‌سازی پل یکسوساز با نرم‌افزار PSPICE

وسیله‌ای است که جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل می‌کند (دقیق‌تر این است که بگوییم ولتاژ متناوب را به ولتاژ مستقیم تبدیل می‌کند) یکسوکننده خود یک مدار است که معمولاً در آن از چهار دیود استفاده می‌شود. کار دیود این است که جریان را تنها از یک جهت عبور می‌دهد و از عبور آن در جهت مخالف پیشگیری می‌کند. البته گاهی به جای دیود از وسایل دیگر مانند تریستور استفاده می‌شود. یکسوکننده تکفاز (بسته به شیوه طراحی) معمولاً شامل یک یا دو یا چهار نیمه‌رسانای یکسوساز غیرقابل کنترل مانند دیود یا یکسوساز قابل کنترل مانند تریستور است. برای کاهش ریپل یا نوسانات ناخواسته ولتاژ DC در خروجی مدار فوق، خازن موازی و برای کاهش نوسانات جریان DC در خروجی، سلف سری اضافه می‌شود.