شبیه‌سازی آپ-امپ دوطبقه با نرم‌افزار PSPICE

29,000تومان

جزئیات پروژه: شبیه‌سازی در نرم‌افزار PSPICE به همراه گزارش کار

توضیحات

شبیه‌سازی آپ-امپ دوطبقه با نرم‌افزار PSPICE

گزارش درس الکترونیک

شبیه‌سازی آپ-امپ دوطبقه با نرم‌افزار PSPICE

 تقویت‌کنندهٔ عملیاتی نمی‌تواند دارای همهٔ خصوصیت‌های یادشده در مورد حالت ایده‌آل آن باشد. چرا که تقویت‌کنندهٔ عملیاتی، خود از به‌هم پیوستن چند طبقهٔ تقویت‌کنندهٔ ترانزیستوری پدید آمده است و ناگزیر دارای محدودیت‌هایی در بهرهٔ ولتاژ، مقاومت ورودی، جریان خروجی و … است.

گرچه این‌گونه محدودیت‌ها که در تقویت‌کنندهٔ عملیاتی معمولی وجود دارند اساس طراحی‌های انجامیده بر مبنای حالت آرمانی را برهم نمی‌زنند و فقط نتیجه‌ها را با تقریب روبرو می‌سازند، ولی تقویت‌کنندهٔ عملیاتی خاص با کارایی بالا نیز در بازار یافت می‌شوند که در برخی خصوصیت‌ها به وضعیت آرمانی بسیار نزدیک بوده و می‌تواند در طرح‌های ویژه بکار گرفته شوند.

شبیه‌سازی آپ-امپ دوطبقه با نرم‌افزار PSPICE