سوالات مصاحبه استخدامی

8,900تومان

جزئیات: بیش از ۱۰۰۰ سوال مصاحبه حضوری استخدامی با پاسخ تشریحی و بیش از ۵۰۰ سوال تستی با پاسخ که شامل سوالات احکام و عقیدتی و سیاسی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، احکام روزه، شکیات نماز، نماز جمعه، ولایت فقیه، مرجع تقلید، نماز مسافر، احکام جعاله، نمازهای مستحبی، فروع دین، زکات.

جزوه مصاحبه حضوری مناسب برای وزارت آموزش و پرورش، دستگاههای اجرایی، وزارت نیرو ، تامین اجتماعی و دیگر دستگاه های برگزارکننده آزمون استخدامی

توضیحات

سوالات مصاحبه استخدامی

سوالات مصاحبه استخدامی

بیش از ۱۰۰۰ سوال مصاحبه حضوری استخدامی با پاسخ تشریحی و بیش از ۵۰۰ سوال تستی با پاسخ که شامل سوالات احکام و عقیدتی و سیاسی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، احکام روزه، شکیات نماز، نماز جمعه، ولایت فقیه، مرجع تقلید، نماز مسافر، احکام جعاله، نمازهای مستحبی، فروع دین، زکات. می توانید با خواندن این مجموعه از دیگر رقیبان خود پیشی بگیرید. قسمتی از فایل در ادامه نشان داده شده است:

ولایت فقیه:

نظریه ای در فقه شیعه است، که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می کند، و نظام جمهوری اسلامی نیز بر این نظریه تاسیس شده است.

مرجع تقلید:

به مجتهد جامع الشرایطی گفته می شود، که نسبت به دیگران اعلم بوده، و کتاب توضیح المسائل یا استفتتائات داشته باشد.

شرایط مکان نمازگزار:

مباح باشد-بی حرکت باشد-سقف آن کوتاه نباشد-مکان نمازگزار نجس نباشد و یا اگر نجس است بگونه ای تر نباشد که رطوبت آن به بدن یا لباس نمازگزار برسد ولی محل پیشانی باید حتما پاک باشد-جای پیشانی نمازگزار از جای زانوهای او بیش از چهار انگشت بسته بلندتر نباشد.

شکهای صحیح :

نه مورد است که اگر در نمازهای چهار رکعتی شک کند باید انجام دهد :بعد از سر برداشتن از سجده دوم شک کنددو رکعت خوانده یا سه رکعت که بنا را بر سه گذاشته و یک رکعت دیگر می خواند و بعد از نماز یک رکعت احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورد-شک بین دو و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم باید بنا را بر چهار گذاشته و تمام کند و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بجا آورد-شک بین دو و سه و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم که بنا را بر چهار گذاشته و بعد از نماز دو رکعت احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نشسته بجا آورد.

مصاحبه حضوری برای استخدام

دانلود جزوه مصاحبه حضوری آزمون های استخدامی

مناسب برای مصاحبه حضوری وزارت آموزش و پرورش، دستگاههای اجرایی، وزارت نیرو ، تامین اجتماعی و دیگر دستگاه های برگزارکننده آزمون استخدامی