راهکارهای جذب دانش آموزان به نماز

7,000تومان

جزئیات گزارش: ۷ صفحه فایل ورد

توضیحات

راهکارهای جذب دانش آموزان به نماز

راهکارهای جذب دانش آموزان به نماز

كودكان بیش از همه نیاز به تشویق و تأیید دارند . وقتی كه كودكی روی زمین دراز می كشد و صورتش را به سجاده و مهر می مالد ، به جای آن كه پای او را گرفته ، حالتش را به صورت سجده بزرگسالان درآوریم ، بهتر است همان رفتار كودكانه اش را تشویق و تأیید كنیم .تشویق باعث می شود كه این رفتار مطلوب بارها و بارها تكرار شود و به موازات رشد ذهنی و حركتی كودك زمینه یادگیری « سجده كردن » هم فراهم گردد. اگر كودك جمله ای و یا حتی كلمه ای از نماز را به زبان آورد باید او را جداً مورد تشویق قرار داد . هنگامی كه كودك كلمه الله اكبر و یا لااله الاالله را به زبان جاری می كند مستحق تشویق و پاداش پدر و مادر است.

نماز