راهکارهایی برای ارتقای تربیت بدنی مدارس

6,000تومان

جزئیات گزارش: ۶ صفحه فایل ورد

توضیحات

راهکارهایی برای ارتقای تربیت بدنی مدارس

راهکارهایی برای ارتقای تربیت بدنی مدارس

اسلام حفظ بدن و تامين سلامتي آنرا از وظايف اوليه هر مسلماني ميداند و براي سلامتي بدن آنقدر ارزش قائل است كه انرا در رديف شناخت دين قرار داده است. كساني كه حتي نيم ساعت در روز ورزش ميكنند ، ساعتهاي بسياري را در كمال سلامتي مي توانند به ديگركارها بپردازند. امروزه ورزش همانند هوا و غذا به عنوان يكي از شاخصهاي مهم سلامتي و توانايي انسانها شناخته شده است. تعليم و تربيت هر جامعه اي بر پايه اي اصول و اعتقادات و ارزشهاي مورد قبول و فرهنگ آن جامعه استوار است نظام آموزش و پرورش ايران كه تحت تأثير فرهنگ اسلامي است، بايد به تمام زمينه هايي كه مورد نظر اسلام است. توجه داشته باشد. هدف آموزش و پرورش ، تعليم و تربيت افراد بشر است و با توجه به ابزاري كه در اختيار دارد، سعي مي كند دگرگوني هاي مطلوبي در افراد ايجاد نمايد، استعداد هاي آنان را شكوفا سازد و انسان را به سرحد كمال برساند.

ارتقای تربیت بدنی