خطا در سیستم‌های دیجیتال

50,000تومان

 

جزئیات گزارش: ۵۲ صفحه فایل ورد

توضیحات

خطا در سیستم‌های دیجیتال

گزارش درس سیستم های دیجیتال

خطا در سیستم‌های دیجیتال

با توجه به پیشرفت سریع علم و تکنولوژی در جوامع امروز، سیستم های کنونی روز به روز به سمت اتوماتیک شدن رفته و ماشین ها کم­کم در حال گرفتن جای انسان در اکثر دستگاه­ها می باشند. با این شرایط مبحث تحمل پذیری خطا به عنوان یکی از مباحثی که در زمینه اتوماسیون بسیار مهم می باشد، موردتوجه قرار گرفته است. با توجه به این امر که ماشین ها دارای هوش مصنوعی می باشند، بر اثر عوامل مختلف محیطی و سیستمی امکان وقوع خطا در آنها وجود دارد و این وظیفه طراح است که سیستمی طراحی کند که قابلیت رفع عیب و یا پوشش دادن آنرا داشته باشد تا از خرابی و به وجود آمدن صدمات مالی و جانی آن جلوگیری شود زیرا در سیستمی که تمام اعمال آن بصورت ماشینی انجام می گیرد و انسان هیچ نقشی در تصمیم گیری آن ندارد، به وقوع پیوستن یک خطای کوچک می تواند خرابی زیادی به سیستم وارد کند.