حمله لانه‌کرمی و راهکارهای امنیتی آن

79,000تومان

جزئیات گزارش : ۵۷ صفحه فایل ورد

 

توضیحات

حمله لانه‌کرمی و راهکارهای امنیتی آن

در این گزارش یکی از حملات قوی شبکه‌های حسگربی‌سیم با نام حمله لانه‌کرمی و مکانیزم‌های امنیتی ارائه شده برای کشف و جلوگیری از وقوع این نوع حملات بررسی شده است. این پروژه شامل سه فصل می باشد. در فصل اول این پروژه ابتدا در مورد شبکه‌های موردی و حسگر بی‌سیم بحث می‌شود و سپس حملات لانه‌کرمی و انواع آنها تعریف و بررسی می‌شود. در فصل دوم از این پروژه انواع مکانیزم‌های پیشنهاد شده برای کشف حمله لانه کرمی تعریف و بررسی می‌شود. در فصل سوم مکانیزم‌های کشف ارائه شده در فصل دوم تجزیه و تحلیل و بررسی شده و روش‌های پیشنهادی از لحاظ مختلف با هم مقایسه می‌شود.

حمله لانه‌کرمی

راهکارهای امنیتی