جرایم رایانه ای

50,000تومان

جزئیات تحقیق: ۲۳ صفحه فایل ورد

توضیحات

جرایم رایانه ای

تحقیق آماده رشته حقوق

جرایم رایانه ای

به دلیل بدیع بودن موضوع آن نارسایی هایی در بین قانون گذاران مجریان و ضابطان قانون ایجاد کرده است. تعریف جرم رایانه ­ای و تعیین مصادیق آن از پیچیدگی های این حوزه به شمار می رود. به موازات پیشرفت وگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات این جرم نیز گسترده تر و ناشناخته تر شده است.کارهایی از قبیل کلاه برداری های الکترونیکی، سوء استفاده از تجهیزات، جازدن خود به جای کس دیگرو همین طوراخلال در سیستم ها از جمله جرم های رایانه معمول است که بسیار اتفاق می افتد. اینترپل نیز در مواجهه با این جرم اقدام به شناسایی و تبیین آن در فضای پلیسی بین المللی کرده است. (قوانین و جرایم رایانه ای –رضا ایاذی-ص۱۲۸).