جداسازی سیگنال‌های EEG تصور حرکت

39,000تومان

 

جزئیات گزارش: ۲۵ صفحه فایل ورد

توضیحات

جداسازی سیگنال‌های EEG تصور حرکت

گزارش درس مهندسی پزشکی

بهبود جداسازی سیگنال‌های EEG تصور حرکت با استفاده از روش هم‌بستگی متقاطع و ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات برای سامانه واسط مغز-کامپیوتر

اخيرا سامانه‌هاي واسط مغز-کامپیوتر مبتني بر EEG در مطالعه دانش مغز، مهندسي عصبي و توانبخشي رايج شده است.

سامانه‌های BCI، سامانه‌هايي هستند كه از سيگنال‌هاي مغزي (مثلا EEG) براي ارتباط و كنترل استفاده مي‌كنند.

BCI، ارتباطي بين مغز و دستگاه خارجي برقرار كرده كه از طريق آن، پيام‌هاي مغزي توسط سيگنال‌هاي مغزي شناسايي مي‌شود.

فعاليت‌هاي مغزي، سيگنال‌هايي را توليد كرده كه از سطح پوست مغز و يا از كورتكس قابل ثبت كردن مي‌باشد.