جایگاه آزمایشگاه در نظام آموزشی

7,000تومان

جزئیات گزارش: ۷ صفحه فایل ورد

توضیحات

جایگاه آزمایشگاه در نظام آموزشی

جایگاه آزمایشگاه در نظام آموزشی

با وجود این که در دوره متوسطه، کتاب های درسی تحت عنوان ” شیمی و آزمایشگاه ” و… تألیف شده اند و به فعالیت های آزمایشگاهی در آن ها توجه شده است، با این حال در مدارس توجه چندانی به انجام آزمایش نمی شود. مدرسه های ما یا آزمایشگاه ندارند و یا اگر دارند تجهیزات لازم را ندارند. بعضاً مشاهده می شود که در مدارس اتاقی که تاریک بوده و شرایط یک کلاس آموزشی مناسب را ندارد به صورت آزمایشگاه درآورده اند. در برخی مدارس افرادی متخصص و علاقه مند به عنوان متصدی آزمایشگاه انتخاب شده اند، اما تعداد این افراد بسیار اندک و انگشت شمار است و ظاهراً استفاده از نیروهای غیر متخصص برای متصدی آزمایشگاه ها در آموزش و پرورش کشور ما به یک فرهنگ تبدیل شده است.

جایگاه آزمایشگاه