تقویت کننده های توان بالا در مدارهای مجتمع RF

قیمت اصلی 100,000تومان بود.قیمت فعلی 79,000تومان است.

جزئیات گزارش: ۱۱۰ صفحه فایل ورد

توضیحات

تقویت کننده های توان بالا در مدارهای مجتمع RF

گزارش درس مدارهای مجتمع فرکانس بالا

تقویت کننده های توان بالا در مدارهای مجتمع RF

زمانیکه رشد سریع بازار بی سیم در اواخرسال ۱۹۹۰ مرتبه و جایگاهی پیدا کرد، حدود چند دهه پیش  بیشترین اولویت سازندگان وسایل های همراه بیشتر کردن سود با کم کردن قیمت وسایل ها بود. به هر حال با مواجه شدن تقاضا برای وسایل قیمت پایین در هر بازار بی سیم رقابتی، سازندگان باید قادر بودند که تا سریع تر محصولاتشان را به بازار می رساندند. در فضای اولیه محصولات همراه، مهندسان بخش قابل ملاحظه ای از زمان را برای هماهنگ کردن و جمع کردن قطعات در مسیر سیگنال قرار دادند تا تلفات را به حداقل برسانند. به هر حال، زمانیکه فانکشن های ارتباطات بی سیم گسترش یافت، سازندگان محصولات همراه راه حل بهتری برای یکپارچه کردن محصولات خود می خواستند. هدف نهایی صنعت ارتباطات بی سیم پیشرفته تمام مجتمع کردن تابع های آنالوگ، دیجیتال و فرکانس رادیویی است. تا این زمان راه حل برای این چنین تقاضا استفاده از تکنولوژی CMOS به خاطر هزینه پایین و قابلیت مجتمع شدن آن بوده است.

تقویت کننده های توان بالا در مدارهای مجتمع RF