تصور اشتباه اشکال توسط چشم و مغز و علت آنها

قیمت اصلی 55,000تومان بود.قیمت فعلی 35,000تومان است.

جزئیات گزارش : ۸ صفحه فایل ورد

 

توضیحات

تصور اشتباه اشکال توسط چشم و مغز و علت آنها

تصور اشتباه اشکال توسط چشم و مغز و علت آنها:

خطای دید می تواند ناشی از خطای چشم ها باشد یا در اثر خطا در پردازش مغز به وجود بیاید. از این پدیده که یک واقعیت غیر قابل اجتناب در زندگی میباشند می توان در راستای اهداف خود بهره برد. در این گزارش خطاهای معمول در تصاویر که ناشی از عملکرد مغز است نشان داده شده و علت آنها بیان می شود. این پدیده به این دلیل است که کسانی که تازه خواندن را یاد گرفته اند ، برای خواندن هر کلمه باید دانه دانه حروف را تشخیص داده و کنار هم قرار دهند تا بتوانند آن را بخوانند. اما بعد از مدتی، ذهن یاد می‌گیرید که حداقل لغات کوتاه و رایج را به صورت یک جز کامل پردازش کند.

تصور اشتباه اشکال توسط چشم