تست مدارهای آنالوگ غیرخطی بر اساس تبدیل V

30,000تومان

جزئیات گزارش: ۳۰ صفحه فایل ورد

توضیحات

تست مدارهای آنالوگ غیرخطی بر اساس تبدیل V

گزارش درس تست و آزمون‌پذیری مدارها

تست مدارهای آنالوگ غیرخطی بر اساس تبدیل V

به طور کلی تست مدار های آنالوگ شامل بررسی بهره، حاشیه ­فاز، پهنای­باند، نرخ رد تغییرات منبع، نرخ رد حالت مشترک، سویینگ خروجی، نرخ جرخش، زمان نشست و بررسی پارامتر های فراوانی می شود. تست مدارهای غیرخطی به خوبی مورد مطالعه قرار­گرفته­است و روش­های مختلفی برای پیدا کردن خطاهای پارامتری ارائه شده است. از جمله مهم­ترین آن­ها در صنعت  IDDQ  است که در آن جریان تغذیه مورد بررسی قرار می­گیرد و انحراف قابل توجه از مقدار اولیه گزارش می­شود. هرچند نیاز به تقویت CUT است.

تست و آزمون‌پذیری مدارها