ترکیب تصاویر پزشکی با استفاده از نرم افزار متلب

قیمت اصلی 80,000تومان بود.قیمت فعلی 49,000تومان است.

 

جزئیات گزارش: ۷۱ صفحه فایل ورد

توضیحات

ترکیب تصاویر پزشکی با استفاده از نرم افزار متلب

گزارش رشته مهندسی پزشکی

ترکیب تصاویر پزشکی با استفاده از نرم افزار متلب

علم تصویر برداری پزشکی از سال ۱۸۹۵ وقتی که رونتگن از دست همسرش با اشعه ایکس تصویر برداری کرد ,شروع شد.در طول زمان روش های مختلف و دستگاه های گوناگون برای تصویر برداری به وجود آمد.بطور کلی دستگاه های گوناگون برای تصویر برداری به وجود آمد.بطور کلی دستگاه های تصودر برداری پزشکی به دو دسته آناتومیکال و فیزیولوژکال تقسیم می شوند.دستگاه های آناتومیکال با تشخیص بافت سخت و نرم از یکدیگر و در واقع مشخص کردن موقعیت بافت ها عمل می کنند, دستگاه های فیزیولوژیکال با تشخیص شدت جریان مایعات در بدن و گردش خون مکان ها را دسته بندی می کنند.در ابتدا برای تشخیص تنها از تصاویر آناتومیکال استفاده می شد, ولی برای تشخیص سرطان یا خونریزی داخلی این ن.ع تصویر کارآمد نبود,پس برای حل مشکل از تصاویر فیزیولوژیکال استفاده شد. این نوع تصویر غدد سرطانی را بدلیل جریان بیشتر خون در اطراف آن و نیز در انواع گرمایی آن از طریق دمای بیشتر اطراف بافت سرطانی شناسایی می کند. ولی بذلیل خشک بودن بافت استخوانی توانایی تشخیص آن را ندارد.