تخمین موقعیّت اندام از ثبت های عصبیِ نخاع

89,000تومان

جزئیات گزارش: ۱۳۴ صفحه فایل ورد

توضیحات

تخمین موقعیّت اندام از ثبت های عصبیِ نخاع

گزارش رشته مهندسی پزشکی

تخمین موقعیّت اندام از ثبت های عصبیِ نخاع

     از دست دادن توانایی حرکت در نتیجه ی آسیب به نخاع یا مشکلات عصبی-عضلانی، نتایج نامطلوبی برای شخص فلج، و همچنین اثرات اقتصادی برای جامعه دارد. تحریک الکتریکی عملکردی راهی برای برگرداندن توانایی نسبی حرکت در این افراد ارائه می دهد. اِعمال تحریکات الکتریکی به عضلات یا اعصاب حرکتی مبتنی بر یک الگوریتم کنترل است. در حال حاضر، اغلب سیستم های تحریک، بر مبنای کنترلِ با استفاده از فیدبک اخذ شده از حسگرهای خارجی مانند ژیروسکوپ، شتابسنج و … اند. این حسگرها مشکلاتی از قبیل حجیم بودن و احتمال خرابی دارند. سیگالهای اعصاب حسی، جایگزین جالبی برای این حسگرها ارائه می کند. چگونه سیستم عصبی اطلاعاتی در مورد موقعیت پا در فضا کسب می کند؟ برای بررسی این سوال در فصل یک از آرایه­های میکروالکترودی برای ثبت از گره ریشه ای پشتی نخاع گربه­ی بیهوش استفاده شده است و نشان داده شده که با نرخ آتش نرون­ها می توان موقعیت اندام را با دقت ۱ تا ۲ سانتی­متر پیش­بینی کرد. در فصل دوم نشان داده شده است که الگوهای تحریکِ در قسمتهای متفاوت اندام جلویی موش را می توان از ثبتهایی که در نخاع گرفته می شود خوشه بندی کرد و از یکدیگر تمیز داد.