تحقیق و بررسی ترانسفورماتورها

39,000تومان

جزئیات گزارش: ۷۹ صفحه فایل ورد (قابل ویرایش)

توضیحات

تحقیق و بررسی ترانسفورماتورها

گزارش رشته مهندسی برق قدرت

تحقیق و بررسی ترانسفورماتورها

ترانسفورماتور یکی از وسایل بسیار مهم تبدیل جریان و ولتاژ الکتریکی متناوب است ، که بر خلاف ماشین های الکتریکی که انرژی الکتریکی و مکانیکی را بهم تبدیل می کند ، ترانسفورماتور در نوع انرژی تغییری نمی دهد، بلکه ولتاژ و جریان را با همان فرکانس جریان متناوب انتقال دهد ، بطوریکه انرژی ولتاژ پائین را تبدیل به همان انرژی بالاتر می نماید و همچنین جریان را از مقدار داده شده در یک مدار به جریانی با اندازه های متفاوت در مدار دیگر تبدیل کند.ترانسفورماتورها بطور بسیار وسیعی در مدارهای وسایل الکترونیکی و و راه اندازی موتورهای الکتریکی و تطبیق ولتاژ مورد نیاز جهت تغذیه مصرف کننده هایی از قبیل یکسو سازها و مبدل های جریان دائم به جریان متناوب بکار می رود.