تابعیت مضاعف در دعاوی ایران و امریکا

50,000تومان

جزئیات تحقیق: ۲۴ صفحه فایل ورد

توضیحات

تابعیت مضاعف در دعاوی ایران و امریکا

تحقیق آماده رشته حقوق

تابعیت مضاعف در دعاوی ایران و امریکا

مطابق قرارداد لاهه،از سال ۱۹۳۰ اصولی در خصوص تابعیت در کلیه کشورها رعایت می شود که عبارتند از اصل لزوم تابعیت ،اصل تابعیت واحده و اصل تغییرپذیری تابعیت.اما علی رغم سعی وکوششی که درسطح داخلی کشورها و در سطح بین المللی جهت رعایت این اصول صورت گرفته است ،گاهی با افرادی روبرو می شویم که بی تابعیت می باشند یا بیش از یک تابعیت دارند .به عقیده برخی از حقوقدانان فرانسوی مثل هانری باتیفول بی تابعیتی در اثر تعارض منفی  تابعیت و تابعیت مضاعف در اثر تعارض مثبت تابعیت به وجود می آید.