بررسی قتل شبه عمد و در حکم عمد

40,000تومان

جزئیات تحقیق: ۲۰ صفحه فایل ورد

توضیحات

بررسی قتل شبه عمد و در حکم عمد

تحقیق آماده رشته حقوق

بررسی قتل شبه عمد و در حکم عمد

قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰، قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح کرد. با توجه به اینکه این عنوان تا قبل از این در قوانین جزایی ایران سابقه ی خاصی نداشته در این مقاله سعی شده تا حد توان به بیان و مقایسه این نوع قتل با سایر انواع قتل ها از منظر قانون و کلام فقها پرداخته شود همچنین به بررسی قتل شبه عمد و نیز دیه ی پرداختی در این دو نوع قتل از نظر فقهای امامیه با تاکید به نظر امام خمینی (ره) و چگونگی آن پرداخته شود تا ازین رهاورد بتوانیم به تشخیص انواع قتل ها پی برده و نظر بزرگان دینی و نیز تأثیر افکار آنان در وضع قوانین مربوط به این موضوع را جستجو کنیم.