بررسی سیستمی و مداری مدولاتورهای سیگما-دلتا

50,000تومان

 

جزئیات گزارش: ۵۰ صفحه فایل ورد

توضیحات

بررسی سیستمی و مداری مدولاتورهای سیگما-دلتا

گزارش درس مبدل‌های داده

بررسی سیستمی و مداری مدولاتورهای سیگما-دلتا

گرایش اخیر در مدارات میکروالکترونیک به سمت مجتمع سازی روی یک چیپ است. همیشه نیاز  برای مجتمع سازی سیستم­های مختلط (آنالوگ، دیجیتال، ترکیبی) روی یک سطح کم وجود دارد؛ به طوری که توان کمی مصرف کنند. در کاربردهای زیادی مانند سنسورها، مبدل­های آنالوگ به دیجیتال، پردازش سیگنال و …. محدودیت­های هزینه پایین، کاهش اندازه، نویز و توان کم مورد توجه  است.

بخش اصلی مدارات سیگنال ترکیبی (mixed signal circuit)، مبدل آنالوگ به دیجیتال است که محدودیت‌های زیادی برای پیاده سازی موثر آن وجود دارد. گرایش اخیر در ساختار مبدل آنالوگ به دیجیتال، منجر به طراحی آسنکرونبدون هر گونه کلاک سراسری شده است. مهمترین مزیت طراحی آسنکرون، مصرف کم توان، مصونیت به رفتار metastable ، کاهش تداخل­های الکترومغناطیسی  و … است. مدولاتور سیگما-دلتا(SDM)رایج‌ترین پیاده سازی برای مبدل­های آنالوگ به دیجیتال به دلیل ویژگی­های خاص آن مانند فرانمونه بردار و شکل­ دهی نویزاست.

یکی از پیشرفت­ها در این زمینه، مدولاتورهای سیگما-دلتای آسنکرون است، که از هیچ کلاکی برای نمونه برداری استفاده نمی­کند.

بررسی سیستمی و مداری مدولاتورهای سیگما-دلتا