بررسی اثر خطای اتصالی در هادی های ctc

39,000تومان

جزئیات: ۸۵ صفحه فایل ورد (قابل ویرایش)

توضیحات

بررسی اثر خطای اتصالی در هادی های ctc

بررسی اثر خطای اتصالی در هادی های CTC
دسته: مهندسی برق قدرت
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ۸۵
________________________________________________________
بخشی از مقدمه:
طراحي ترانسفورماتور يعني آماده سازي نقشه‌هاي اجرايي ترانسفورماتور اولین گام در ساخت آن است.
 براي شروع كار محاسبه و طراحی حداقل مشخصات زير بايد ارائه شود:
-قدرت نامي ترانسفورماتور
-ولتاژهاي فشار قوي و ضعيف و گروه برداري
-امپدانس اتصال كوتاه، تلفات بي باري و بارداري
-ارتفاع،  دما، درصد رطوبت نسبي و آلودگي محيط نصب
-استانداردها
در بعضي مواقع پاره‌اي مشخصات ويژه نيز اعمال مي‌نمايند به عنوان مثال محدوديت در چگالي شار يا چگالي جريان و يا محدوديت در ابعاد فيزيكي ترانسفورماتور. پس از دريافت اطلاعت و بر اساس مدارك موجود قسمت فعال ترانسفورماتور شامل سيم پيچيها، هسته و مواد عايقي محاسبه مي‌وند.
مدارك و استانداردهاي مورد استفاده ديگر عبارتند از VDE و DIN و IEC.
ترانسفورماتور طراحي شده را مي‌توان به دو گروه نرمال و ويژه تقسيم كرد:
-منظور از ترانسفورماتور نرمال ترانسفورماتور هايي مي‌باشند كه به طور گسترده در شبكه توزيع مصرف دارند و بدين جهت به طور گسترده توليد مي‌شوند . ترانسفورماتورهای ۲۰۰kVA و ۱۰۰ ۵۰ و ۲۵ ، گروه برداري Yzn5 و نسبت ولتاژي ۲۰kV 4%/0.4kV
-ترانسهاي ويژه داراي شرايط خاصي هستند كه توسط مشتري ارائه مي‌شوند و توليدي محدود دارند.
ترانسفورماتور هاي توزيع عموماً داراي سيستم خنك كنندگي ONAN و Tap changer به صورت Off Load مي‌باشند كه براي رديف‌ ۲۰ كيلوولت، سه پله و براي رديف ۳۰ كيلو ولت، پنج پله مي‌باشند.
۱-۲-طراحي
طراحي ترانسفورماتور یعنی اجراي محاسبات مكانيكي جهت دفع حرارت ناشي از تلفات و هم چنين آماده سازي نقشه‌هاي مكانيكي ترانسفورماتور. مراحل مختلف این كار عبارتند از:
-طراحي هسته
-طراحي ابعاد برد شامل انتخاب نبشي‌ها يا تسمه‌هاي مناسب
-طراحي ساختمان جمعي سيم پيچيها
-سيم بنديهاي فشار قوي و فشار ضعيف (در فشار ضعيف انتخاب شينه‌هاي انعطاف پذير در توانهاي بالا، خمكاري تسمه‌هاي خروجي از بوبين جهت تعيين ارتفاع، مهار تسمه‌ها با استفاده از بستهاي چوبي، تعيين حداقل فاصله تا مركز بوشينگها و در فشار قوي با توجه به گروه برداري تعيين قطر و طول سيمهاي اتصال دهنده فازها جهت ايجاد گروه برداري مناسب، انتخاب كليد تنظيم ولتاژ)
-طراحي در پوش با توجه به ابعاد و سوراخكاري برد
-طراحي مخزن شامل محاسبات مكانيكي جهت محاسبه تعداد، عمق، گام و ارتفاع و رله‌ها