اعدام در حقوق موضوعه

40,000تومان

 

جزئیات تحقیق: ۲۰ صفحه فایل ورد

توضیحات

اعدام در حقوق موضوعه

تحقیق آماده رشته حقوق

اعدام در حقوق موضوعه

یکی از موضوعات مهمی که در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای صنعتی بحث انگیز بوده و دولتمردان را وادار به تجدید نظر در این زمینه کرده است، قانون مجازات اعدام است. کشورهای اروپاییی با ملغی کردن این قانون، هیچ مجرم و قاتلی را دیگر اعدام نمی کنند و اعمال آن را نقض  حقوق بشر می دانند. ولی هنوز هم کشورها و دولت هایی هستند که به دلایل سیاسی، مذهبی و غیره هنوز این مجازات را در قوانین خود حفظ کرده اند.دو رویکرد کلی نسبت به این مجازات وجود دارد. عده ای معتقدند که مجازات اعدام عاملی بازدارنده از جرم و جنایت است و گروه دیگر چنین مجازاتی را در کاهش ارتکاب جرم بی تاثیر می دانند.