اشاره ای به علل خستگی معلمان در کلاس درس

8,000تومان

جزئیات گزارش: ۸ صفحه فایل ورد

توضیحات

اشاره ای به علل خستگی معلمان در کلاس درس

اشاره ای به علل خستگی معلمان در کلاس درس

   در زیر  خلاصه ای از این عوامل ذکر می شود که ممکن است  در برخی مدارس و برای برخی معلمان مصداق نداشته باشد و البته جا دارد  هر کدام از بندها، جداگانه و به دقت بررسی شود و راهکارهایی برای به حداقل رساندن  تا ثیر آنها در خستگی معلمان ارائه شود، موارد مذکور  صرفا” براساس تجربه شخصی تعدادی از همکاران و جهت اطلاع آورده شده اما معلمان  باتجربه  و دارای  سابقه خدمت بالا، تاکید می کنند  که از تمام عوامل موثر تر بر خستگی معلم، این است که “معلم تمام وقت کلاس را به خود اختصاص دهد” و از روش تدریس هایی که دانش آموزان در آن کاملا” منفعل هستند، استفاده گردد. ضمنا” تجربه نشان داده که دانش آموزان به درس و تدریس معلمان پر انرژی، شاداب و سر حال  در کلاس، توجه بیشتری داشته و مطالب ارائه شده را بهتر یاد گرفته و در کل، از  نظر آنان،  اینگونه معلمان از نظر اکثر دانش آموزان، افرادی دوست داشتنی، موثر و کارا هستند.

خستگی معلمان در کلاس درس