شبیه سازی lna با ads

شبیه سازی lna با ads

برای تقویت سیگنال‌های بسیار ضعیف استفاده می شوند. معمولا ساختار درونی تقویت کننده کم نویز از تکنولوژی CMOS بهره میبرد. این تقویت کننده معمولا بسیار نزدیک به آنتن گیرنده قرار داده می‌شود و برای تقویت سیگنال های گرفته شده از آنتن به کار می رود تا نسبت سیگنال به نویز در هنگام پردازش سیگنال دریافتی افت نکند(نسبت سیگنال به نویز یا SNR در پایین معرفی شده است). این تقویت کننده هم سیگنال و هم نویز را در ورودی تقویت می کند.تقویت کننده کم نویز در سیستم های مخابراتی کاربرد دارد.

وجود عمل تقویت کننده در ابتدای مسیر باعث می شود تا نویز طبقات بعدی به حداقل برسد. ولی نویز  تقویت کننده کم نویز به طور مستقیم در سیگنال دریافتی تزریق می شود. یک پیش شرط برای خرید تقویت کننده آن است که درحالی که تقویت کننده کم نویز سیگنال را تقویت می کند، نویز بسیار کمی به آن بیافزاید تا بازیابی سیگنال در طبقات بعدی به نحو مطلوب صورت گیرد. به این پارامتر در دیتاشیت ها NF یا Noise Figure می گویند.