مدارهای فرکانس بالا

در طول سه دهه گذشته ، مدارات Microwave و مدارهای مجتمع فرکانس بالا (رادیویی RF) رشد بسیار سریعی داشتند به طوری که امروزه در بسیاری از کاربرد های معمولی و یا صنعتی مخابراتی از آن ها استفاده می شود . تا قبل از سال 1960 میلادی ، بیشتر مدارات مخابراتی فرکانس رادیوی با استفاده از لامپ های خلا ساخته می شدند که این روند از سال 1960 و با اختراع ترانزیستور های فرکانس بالا از جنس سیلیکون ، تغییر و ترانزیستور به سرعت جایگزین لامپ های خلا شد . سپس با توجه این که مدارات مخابراتی در کاربرد نظامی نیز مورد استفاده قرار می گرفت ، هزینه های بسیاری برای تحقیقات از طرف سازمان فدرال ایالت متحده انجام شد و در نهایت قطعاتی نیمه هادی با فرکانس های بالا مانند مدارات مجتمع فرکانس رادیویی RFIC ، قطعات فرکانس بالا مانند پین دیود و … ساخته و در سیستم های مخابراتی مورد استفاده قرار گرفت .

مدارهای مجتمع فرکانس بالا (RF و MMIC)