پروژه های مهندسی برق قدرت

دانلود پروژه های مهندسی برق قدرت

پروژه های مهندسی برق قدرت

یکی از زیر شاخه‌های اصلی مهندسی برق است (مهندسی برق-قدرت) که با سیستمهای قدرت به ویژه تولید،انتقال، توزیع توان الکتریکی، تبدیل انرژی الکتریکی به شکلهای دیگر انرژی و تجهیزات الکترومکانیکی سروکار دارد. این رشته همچنین شامل راه‌اندازی و تعمیر و نگهداری سیستمهای حرارتی، برودتی و تجهیزات تولید توان الکتریکی مانند ژنراتورها، پست‌ها و دیگر تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در صنایع یا ساختمانهای بزرگ نیز می‌شود. شناسایی دیگر منابع جدید انرژی الکتریکی نیز از زیر شاخه های این رشته‌ است. ( پروژه های مهندسی برق قدرت )

پروژه های مهندسی برق قدرت

پروژه‌ها و گزارش کار گرایش قدرت

پروژه های مهندسی برق قدرت

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی عکس‌ها کلیک کنید.